عملگرهای هوشمند

قدرتمندترین عملگرهای موجود جهت کنترل تجهیزات الکتریکی

a

z

a

z

مشخصات فنی عملگرهای برکسی

رله 12 کانال ۱۰ آمپر

عملگرهوشمند XR1210.12 یک رله 12 کانال ۱۰ آمپر تحت شبکه می‌باشد، که با 12 کانال لچ دار توانایی عبور حداکثر ۱۰ آمپر بر روی هر کانال را داراست. در طراحی این عملگر از رله های ۱۶ آمپر لچ‌دار شرکت معتبر هونگفا استفاده شده است.

 • مصرف انرژی بسیار پایین
 • طول عمر و پایداری بسیار بالا
 • سناریو پذیر
 • کنترل و تنظیم هر کانال بصورت مجزا
 • گروه بندی کانال ها با یکدیگر

رله 12 کانال 10 آمپر اقتصادی

$ 1800

عملگرهوشمند XR1210.11 یک رله 12 کانال ۱۰ آمپر تحت شبکه می‌باشد، که با 12 کانال بدون لچ توانایی عبور حداکثر ۱۰ آمپر بر روی هر کانال را داراست. در طراحی این عملگر از رله های ۸ آمپر شرکت معتبر پاناسونیک استفاده شده است. جهت صرفه جویی در فضای داخلی تجهیز هر سه کانال خروجی با یک کانال مشترک تعذیه می‌شوند، لذا در هنگام طراحی تابلو و اتصال مصرف‌کنندگان به توزیع همگن مصرف کنندگان بر روی کانال‌ها توجه داشته باشید.

 • سناریو پذیر
 • کنترل و تنظیم هر کانال بصورت مجزا
 • گروه بندی کانال ها با یکدیگر

رله ۸ کانال ۱۰ آمپر

$ 1800

عملگرهوشمند XR1210.12 یک رله 12 کانال ۱۰ آمپر تحت شبکه می‌باشد، که با 12 کانال لچ دار توانایی عبور حداکثر ۱۰ آمپر بر روی هر کانال را داراست. در طراحی این عملگر از رله های ۱۶ آمپر لچ‌دار شرکت معتبر هونگفا استفاده شده است.

 • مصرف انرژی بسیار پایین
 • طول عمر و پایداری بسیار بالا
 • سناریو پذیر
 • کنترل و تنظیم هر کانال بصورت مجزا
 • گروه بندی کانال ها با یکدیگر

رله ۴ کانال ۱۰ آمپر

$ 1800

عملگرهوشمند XR0410L.11 یک رله ۴ کانال ۱۰ آمپر تحت شبکه می‌باشد، که با ۴ کانال لچ‌دار توانایی عبور حداکثر ۱۰ آمپر بر روی هر کانال را داراست. در طراحی این عملگر از رله های ۱۶ آمپر لچ دار شرکت معتبر هونگفا استفاده شده است.

 • مصرف انرژی بسیار پایین
 • طول عمر و پایداری بسیار بالا
 • سناریو پذیر
 • کنترل و تنظیم هر کانال بصورت مجزا
 • گروه بندی کانال ها با یکدیگر